CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN

Fogars de la Selva

L'Equipament


El Centre de serveis per a la gent gran de Fogars de la Selva és un equipament públic de titularitat municipal, gestionat per SUMAR, serveis públics d'acció social de Catalunya, des del juliol del 2010.

L'equipament disposa d'un total de 30 places per a persones majors de 65 anys que volen o necessiten serveis per millorar la seva qualitat de vida i sentir-se acompanyats durant el dia. 

Ofereix un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció i interessos de les persones usuàries de forma personalitzada, per afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social.

Serveis


Servei d'estada, de 8 o 4 hores, de dilluns a divendres.
Servei d'estada esporàdica, de dilluns a divendres (prèvia sol·licitud)
Servei de permanència (màx. 2h prèvia sol·licitud)
Dinar
Dinar esporàdic
Podologia (a hores convingudes)
Fisioteràpia (a hores convingudes)
Tallers dirigits a persones grans que no utilitzen els serveis d'estada
Tallers dirigits a familiars i cuidadors no professionals

Instal·lacions


Tarifes


Equip Humà


Contacta'ns

Utilitzeu aquest formulari per enviar-nos els vostres suggeriments i consultes
Ubicació